Newsletter CRSP

Základní informace

Školení lektorů Kurzu efektivního rodičovství tvoří 6 celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin.

Nezbytné předpoklady pro lektorské vyškolení:

  • absolvování základního rodičovského Kurzu efektivního rodičovství - není podmínkou nástupu do kurzu, lze doplnit později

  • vlastní rodičovská zkušenost (doporučujeme, není nutná v případě, že zájemce pravidelně pracuje s dětmi)

  • zaslání životopisu a motivačního dopisu

Součástí vzdělávacího programu je získání manuálu pro lektory a sady kopírovatelných pracovních listů pro rodiče.

Absolvent obdrží Osvědčení s akreditací u MPSV.