Newsletter CRSP

Základní informace

Semináře jsou určeny lektorům a absolventům Kurzu efektivního rodičovství, kteří mají zájem se v této problematice dále vzdělávat, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti.

Témata seminářů se zaměřují na zajímavá témata efektivní výchovy  a věnují se oblastem, které s efektivní výchovou souvisejí. Témata jsou vybírána s ohledem na nejpalčivější výchovné problémy, které rodiče s dětmi řeší.

Cílem seminářů je načerpání nových výchovných přístupů, výměna zkušeností s ostatními účastníky a povzbuzení pro nelehkou rodičovskou roli.