Základní informace

Pro lektory vyškolené v programu Efektivní výchova jsou určena setkání zaměřená na supervizi a na další vzdělávání.

Jejich cílem je podpořit lektory v jejich práci se skupinami rodičů, vytvořit prostor pro sdílení, spolupráci, bezpečné vyjádření nejistot, problémů a starostí se kterými se při vedení Kurzu efektivního rodičovství setkávají.

Vzdělávací semináře

  • jednodenní rozvíjejíci semináře nebo dvoudenní metodické semináře

  • rozvíjející semináře navazují na témata Efektivního rodičovství a dále je rozvíjejí
  • metodické semináře jsou zaměřeny na předání metodiky k nadstavbovým kurzům pro rodiče

  • struktura lekce i manuálu, který absolventi získávají, je podobná, jako je tomu u základního kurzu

Workshopy

  • půldenní setkání lektorů, kteří pracují nebo se chystají pracovat se skupinami rodičů a chtějí se navzájem setkat, vyměňovat si zkušenosti apod.

  • setkání je moderované, ale předpokládá se vzájemná výměna nápadů a tipů k vedení i organizaci kurzu pro rodiče

Individuální supervize a metodické vedení

  • je možné se domluvit na individuální supervizi nebo náslechu či na metodickém vedení spojeném s návštěvou ve vaší skupině, následnou zpětnou vazbou a poskytnutím konkrétních doporučení pro Vaši práci

  • podmínky této služby jsou domlouvány individuálně