Základní informace

Školení lektorů Kurzu efektivního rodičovství tvoří 6 celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin.

Nezbytné předpoklady pro lektorské vyškolení:

  • absolvování základního rodičovského Kurzu efektivního rodičovství - je zapotřebí, aby budoucí lektor koncept přijal a začal ho aplikovat ve svém životě

  • vlastní rodičovská zkušenost

  • zaslání životopisu a motivačního dopisu

Součástí vzdělávacího programu je získání manuálu pro lektory a sady kopírovatelných pracovních listů pro rodiče.

Absolvent obdrží Osvědčení s akreditací u MŠMT a MPSV.