Newsletter CRSP

Seminář efektivní výchovy, který nabízí rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím.

Čtvrtek 12. 10. 2017, 9.00–16.30 hod. • Biskupská 7, Brno

Porozumění vlastní emocícm přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako přirozenou a nezbytnou součást života a co lze mít pod kontrolou. Seminář se také zaměřuje na možnosti a zdroje, kde lze čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání hněvu a vzteku u dětí. Součástí semináře je prostor pro nácvik strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich emocemi.

Lektorka: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.