Newsletter CRSP

Seminář efektivní výchovy, jehož cílem je rozvíjení rodičovských komunikačních schopností, aby dítě i rodič při komunikaci mohli prožívat vzájemnou důvěru, respekt a porozumění.

Sobota 21. 4. 2018, 9.00–16.00 hod. • Biskupská 7, Brno

Jak rodiče můžou při komunikaci rozvíjet sebedůvěru dítěte? Které komunikační způsoby sebeúctu dítěte naopak snižují? Jak vnímavě reagovat na negativní emoce dětí, nebo jak nakládat s vlastními negativními emocemi při komunikaci s dítětem?

Více o semináři zde.

Zveme vás na další běh oblíbeného dopoledního Kurzu efektivního rodičovství S HLÍDÁNÍM DĚTÍ.

Kurz bude probíhat 23. 4.–11. 6. 2018, vždy pondělí 9.00–12.00 hod. na Josefské 1 v Brně.

Kurzem vás provede Mgr. et Mgr. Petra Sapáková.

Přihlašování je možné zde.

Cílem semináře efektivní výchovy je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů prostřednictvím pochopení specifičnosti každé pozice dítěte v rodině.

Pátek 18. 5. 2018, 9.00–16.00 hod. • Biskupská 7, Brno

Lektorka: Mgr. Michaela Širůčková, PhD.

Více o semináři zde.