Od července 2016 rozjíždíme novou službu KERáček – odpolední dětské kluby a příměstské tábory v průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin. Služba využívá principy efektivního rodičovství a je určena pro děti na 1. stupni ZŠ. Nyní je možné se přihlašovat do odpoledního dětského klubu a na letní příměstské tábory.

25. 9. 2016 zahájíme další běh Základního Kurzu efektivního rodičovství v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 v Brně.

Kurz proběhně s hlídáním dětí! Celkem se uskuteční šest setkání v dopoledních hodinách 9.00–12.00 hod.

Základní odpolední Kurz efektivního rodičovství bude v Centru pro rodinu a sociální péči probíhat od 10. 10. 2016,
vždy 17.00–19.30 hod.

Celkem se uskuteční osm setkání na Biskupské 7 v Brně.