Newsletter CRSP

Zveme vás na další běh oblíbeného dopoledního Kurzu efektivního rodičovství S HLÍDÁNÍM DĚTÍ.

Kurz bude probíhat 23. 4.–11. 6. 2018, vždy pondělí 9.00–12.00 hod. na Josefské 1 v Brně.

Kurzem vás provede Mgr. et Mgr. Petra Sapáková.

Přihlašování je možné zde.

Cílem semináře efektivní výchovy je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů prostřednictvím pochopení specifičnosti každé pozice dítěte v rodině.

Pátek 18. 5. 2018, 9.00–16.00 hod. • Biskupská 7, Brno

Lektorka: Mgr. Michaela Širůčková, PhD.

Více o semináři zde.